1. رحمان گودرزی , حسن صدرنیا , عباس روحانی , مصطفی نوری بایگی , ارائه یک الگوریتم تجزیه بوستروفدون اصلاح شده برای پیکربندی بهینه مزارع مسطح جهت استفاده در سامانه‌های طراحی مسیر وسایل نقلیه کشاورزی , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱, صفحه ۱۷۱-۱۸۳